Ni gör stora vinster när medarbetarna på fältet har tillgång till all relevant information

Exempel om ditt företag utför service på fältet

uField MobiU
475 200 kr

Ökade intäkter per år med MobiU för en servicekår.

Hur räknar vi för en servicekår?

Vi räknar på ett företag med 10 anställda och en omsättning på 15 miljoner kronor vilket ger en intäkt per medarbetare på 852kr/timme (15 miljoner / 10 / 1760) samt att varje medarbetare som använder MobiU sparar 5 timmar i månaden.

Vi räknar in investeringen som görs på 10 MobiU-användare per månad á 300Kr. Integration mot befintligt system (ekonomi/etc) samt eventuella anpassnings- investering tillkommer.

Vi tror att ni kan spara än mer samt öka intäkterna
* Att allt registreras och blir spårbart betyder att inga jobb hamnar mellan stolarna vilket gör att alla kostnader faktureras.
* Många företag frigör betydligt mer än 5 timmar per anställd och månad genom att minimera administrationen.
* Med uppsnabbat informatisonflöde kan leveranser och fakturering ske snabbare.
* Informationsflödet i företaget ökas avsevärt vilket sparar tid vilket sparar pengar.
* Frigjord tid innebär att fler uppdrag kan utföras vilket ökar intäkterna avsevärt.
* Likviditeten i bolagen ökar då faktureringen sker enkelt genom ett knapptryck.

Vi tror att ni kan minst dubbla den ovan beräknade ökade årsbesparingen. Vad tror du?

Exempel om ditt företag har säljare på fältet

uSale MobiU
396 000 kr

Ökade intäkter per år med MobiU för en säljkår.

Hur räknar vi för en säljkår?

Vi räknar på ett företag med 10 anställda med en intäkt per medarbetare om 720kr i timmen och att varje medarbetare som använder MobiU frigör 5 timmar i månaden för merförsäljning.

Vi räknar in investeringen som görs på 10 MobiU-användare per månad á 300Kr. Integration mot befintligt system (ekonomi/etc) samt eventuella anpassnings- investering tillkommer.

Vi tror att ni kan spara än mer samt öka intäkterna
* Inga fler lösa notislappar gör att alla ordrar registreras och blir spårbara vilket gör att alla ordrar faktureras.
* Säljarens administration är ofta omfattande varför 5 frigjorda timmar per månad normalt är i underkant.
* Frigjord tid innebär fler kundbesök vilket innebär fler ordrar vilket innebär ökade intäkter.
* Bättre informationsflöden i företagen innebär snabbare leveranser och fakturering.
* Informationsflödet i företaget ökas avsevärt vilket sparar tid vilket sparar pengar.
* Likviditeten i bolagen ökar då faktureringen sker enkelt genom ett knapptryck.

Gör en egen beräkning utifrån era unika förutsättningar, vi hjälper gärna till om ni så önskar.

Maila oss på hello_mobiu@cag.se så räknar vi ut er unika vinstkalkyl.