uweb57 uSales – sälj mer

Sälj mer vid varje kundmöte samt skapa tid för fler möten genom att använda MobiU uSales och mobilen som orderblock. uSales fungerar som det personliga orderblocket och ger i mobilen tillgång till saldon i realtid, kund- och artikelregister samt orderläggning.

Säljaren ges verktyg för att kunna ge kunden absolut bästa service och snabbaste leverans då varor som finns tillgängliga i rätt volymer kan orderläggas plus att informationsflödena i företaget snabbas upp vilket tillsammans resulterar i snabbare leveranser och nöjdare kunder.

Med minimerad administration då all relevant information finns tillgänglig och uppdaterad i mobilen frigörs många timmar per månad tid till fler kundbesök vilket ökar omsättningen för företaget samt skapar förutsättningar för mer provision till säljaren.

Har ni bakomliggande order/lager- samt CRM-system kan informationen synkroniseras med MobiU vilket snabbar upp informationsflödena ytterligare samt frigör än mer tid till fler kundbesök.

MobiU anpassas efter just era specifika behov och läs gärna nedan hur andra företag använder MobiU inom sin säljkår samt kontakta oss gärna enligt nedan för att testa MobiU gratis.

Funktioner och pris

Kundregister
Produktregister
Ordertagning med realtidssaldo
Lagerhantering med inventering
Lagervärde per produkt och total
Utleverans med följesedel
Fakturering

Normalt frigörs 5-10 timmar i månaden per användare med MobiU uSales vilket gör att MobiU återbetalar sig på kort tid. För prisinformation se pris- och tjänstejämförelsen.

Exempel på kunder

Vivona
Enjoy Wine & Spirit
Järfälla kök & lackering

Kontakta oss via email eller telefon så diskuterar vi era exakta behov.

uSale MobiU

Ladda ner produktblad för MobiU uSales

MobiU uSales