udrive72 uField – Full koll

MobiU uField frigör tid, gör allt spårbart, inget faller mellan stolar längre samt likviditeten i bolaget ökas genom snabbare och korrekt fakturering.

Med uField matar ni enkelt in nya arbetsordrar och fördelar dessa på tillgängliga medarbetare på fältet. Medarbetarna ser exakt vad som ska göras och kan enkelt återrapportera arbetet samt använt material/tid. Med kopplingar till företagets affärssystem kan faktureringen förenklas och snabbas på avsevärt.

Spårbarheten gör också att MobiU är utmärkt att använda för företag som antingen är eller skall ISO-certifieras.

Funktioner och pris

Kundregister
Produktregister
Arbetsordhantering
Översikt på alla ordrar
Bild kopplad till arbetsorder
Egenkontroll /checklistor
Dagbok / tidsrapport

Tilläggstjänster
Fakturera era kunder direkt från MobiU med PDF via email.

Normalt frigörs 5-10 timmar i månaden per användare med MobiU uField vilket gör att MobiU återbetalar sig på kort tid. För prisinformation se pris- och tjänstejämförelsen.

Exempel på kunder

Frijo
Järnet Smide

Kontakta oss via email eller telefon så diskuterar vi hur vi bäst kan lösa era utmaningar och vad ni kommer vinna på MobiU uField.

uField MobiU

Ladda ner produktblad för MobiU uField

MobiU uField