Pris och funktioner per tjänst

Vi har två prisalternativ utifrån våra kunders önskemål och behov:

Årsvis betalning – vet du antalet användare över året så har vi ett subventionerat pris.

Flexibel månadsbetalning – har du varierande antal användare, betala du endast för
antalet inloggade användare per månad. Lite högre månadspris men flexibiliteten är total.

 • Pris användare / mån.
 • Årsvis betalning
 • Flexibel betalning
 • Funktioner
 • Kundregister
 • Produktregister
 • Arbetsorderhantering
 • Checklistor
 • Egenkontroll
 • Tidrapportering
 • Dagbok med tidrapport
 • Dokumenthantering
 • Ordertagning
 • Lagerhantering / realtidssaldo
 • Utleveranser med följesedel
 • Saldo påfyllnadsvarning
 • Inventering
 • Lagervärde
 • Tidrapportering med utlägg
 • Bilmil
 • Reseräkning med bild
 • Offert till kund – PDF – email
 • Orderbekräftelse – PDF – email
 • Fakturering – PDF via email
 • Bildtagning
 • uField
 • 250 sek
 • 300 sek
 • Funktioner
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • Tillägg
 • Tillägg
 • V
 • V
 • uSales
 • 250 sek
 • 300 sek
 • Funktioner
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • Tillägg
 • V
 • V
 • uCore
 • 400 sek
 • 500 sek
 • Funktioner
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V

Snabb återbetalning

Generellt räknat har våra kunder en intäkt per anställd på ca 1 miljon per år vilket ger ca 550kr per timme i intäkt. I snitt frigör MobiU medarbetarnas tid med mellan 5-10 timmar per månad vilket möjliggöra ökade intäkter på minst 5 * 550 = 2 750 kr per månad per medarbetare (33 000kr per år). I övrigt görs stora vinster med snabbare leveranser, högre fakturering och bättre likviditet.

Sammantaget gör detta att MobiU återbetalar sig inom mycket kort tid för våra kunder.

Räkna gärna på vad ni kan vinna med MobiU utifrån våra beräkningar eller kontakta oss så hjälper vi er att räkna på ert företag.