Affärsnytta – Det är ledordet i allt vi gör

Vi ser att företag kan effektiviseras enormt med utifrån varje företags unika verksamhets anpassade mobila verktyg. Alla företag har sina unika processer framarbetade över åren.

MobiU är designat att användas med stöd av smartphones eller läsplattor (iOS och Android), ”verktyg” som på ett naturligt sätt redan används i den dagliga verksamheten. MobiU gör det enkelt för både den mindre och den större verksamheten, att maximera sin verksamhet. Lösningen erbjuds som en moln/webb-baserad tjänst – säkerhet är stort fokus och all drift sker inom Sverige.

Vi som jobbar på MobiU har mycket lång erfarenhet av mobila lösningar åt många namnkunniga bolag så som Sandvik, Coop, SAS, Volvo, Ericsson, Ikea m fl. Erfarenheten sträcker sig från 1990-talet och vi var bland pionjärerna för mobil datafångst. Vid den tiden då det inte fanns smarta telefoner, så var det handdatorbaserade lösningar – utvecklade för att stötta verksamheten och dess fältarbete.

Och vet du vad, vi har fortfarande bara skrapat på ytan av vad mobila lösningar och digitalisering kommer innebära för företagen.

Vad kan vi göra för ditt företag?

Mobil affärsnytta