MobiU och Prime One ingår fördjupat samarbete

MobiU och Prime One har under en längre tid samarbetat kring kunder och utveckling. Nu tar vi detta vidare med ett fördjupat avtal där Prime One kommer erbjuda marknaden tjänsten MobiU samt att MobiUs utvecklings- och supportsida förstärks med resurser från Prime One.

– Det känns mycket bra att vi nu tar steget fullt ut och realiserar dom synergier i form av marknadskrafter samt utvecklings- och supportresurser som finns bolagen emellan, säger David Broberg, VD på MobiU. MobiU kommer nu kunna hjälpa än fler företag och partners med att optimera sina verksamheter och skapa mobil affärsnytta med MobiUs mobila tjänster.

– Vi ser en mycket stor potential hos företag att effektivisera sina verksamheter med mobila systemlösningar varför vi är mycket glada att nu, i och med det fördjupade samarbetet med MobiU, kunna erbjuda en av marknadens mest flexibla mobilitets tjänster, säger Nils Degerholm, affärsområdeschef på Prime One.

Kontakt
MobiU AB
David Broberg, VD
Tel: 073-416 52 66
E: david@mobiu.se
www.mobiu.se

Prime One AB
Nils Degerholm, Affärsområdeschef
Tel: 073-396 43 33
E: nils@primeone.se
www.primeone.se

Om MobiU – Mobil affärsnytta
Snabbare informationsflöden, minimerad administration och frigjord tid – detta är vad vi kallar affärsnytta och vad vi erbjuder våra kunder.
MobiU förlänger era affärssystem ut till era medarbetares mobiler oavsett ert bakomliggande system.