Vivona

Vivona är en expansiv importör, distributör och marknadsförare av alkoholhaltiga drycker för den svenska, norska och danska marknaden. Tyngdpunkten ligger på produkter från Italien, Spanien och USA. Vivona har en säljkår som täcker dom tre länderna som utgör dagens marknad samt har fyra lager varifrån leveranser koordineras för snabba effektiva lokala leveranser till kund.

Säljarna har med MobiU ständig tillgång till kund- och artikelregistret i mobilen och kan se tillgängligt saldo på varje artikel så att kunden får rätt artikel med kortast leveranstid. Tillsammans med kunden bygger säljaren upp beställningen i MobiU vilket ger möjlighet till merförsäljning och vid lagd beställning får kunden direkt en ordbekräftelse samt leveransavdelningen en leveransanmodan att expediera.

MobiU håller också kolla på lagernivåer och ger information när lagren behöver fyllas på vilket resulterar i än bättre servicenivå ut mot kunderna. Inventering sköts också via MobiU.

MobiU kommer för Vivona knytas ihop med Lundalogiks CRM-system LIME.

Resultatet blir fler och nöjdare kunder då förenklade processer och effektivare informationsflöden innebär att fler kundbesök kan göras samt leveranser sker än snabbare.

Läs gärna mer om Vivona på www.vivona.nu

Använder produkt
uSales