Järnet Smide

Järnet Smides kompetensområde ligger i tillverkning och montering av inbrottsskydd och entrépartier i stål och är en av Stockholms största företag inom branschen.

Med MobiU får Järnet Smide full koll på alla arbetsordrar, tids/materialåtgång samt status per order och ett enkelt handhavande kring egenkontroller samt faktureringen.

Järnet Smide matar in nya arbetsordrar i MobiU och delar ut order till passande medarbetare på fältet vilken rapporterar tid/material samt hanterar egenkontrollerna direkt i mobilen. Järnet Smide får på ett överskådligt sätt statusläget på alla ordrar och i MobiU optimeras och säkerställs arbetet på fältet så att alla ordrar utförs i tid samt återrapporteras på ett för medarbetarna effektivt sätt.

För Järnet Smide har MobiU kopplats ihop med Fortnox vilket säkerställer att det är rätt information i alla led (kund- samt artikel-registren är sammankopplade) samt möjliggör enklast möjliga processer kring tex faktureringen då hela arbetsorderunderlaget skickas till Fortnox för snabb och enkel faktureringen. Järnet Smide använder även Fortnox tjänst Nox Finans (automatiserad utskrift, kuvertering, utskick samt uppföljning av fakturan) för ytterligare förenkling av hanteringen av ordrarna.

Kombinationen MobiU och Fortnox blir väldigt kraftfull och enklare hantering av arbetsordrarna inkl att inget hamnar mellan stolarna samt att faktureringen underlättas och snabbas upp avsevärt ger Järnet Smide stora vinster.

Läs mer på www.jarnetsmide.se

Använder produkt
uCore
uField

Järnet Smide Dörrlackering