Grundtanken med MobiU är att lyfta ut företags affärssystem ut till medarbetarna på fältet på bästa sätt.

Vi utgår från den mobila medarbetarens behov i varje ögonblick – vilken information är relevant just nu att se och återrapportera. Ofta innebär detta att information från flera bakomliggande system; CRM, Lagerhantering, produktion, beställning, etc hämtas och sammanfogas så att jag som medarbetare får en vy att se och återrapportera all information från oavsett vilka bakomliggande system som är avsändare/mottagare.

Följande system har vi kopplingar till idag, en lista som ständigt fylls på allt eftersom våra kunders behov utökas. Är inte ert affärssystem listat så kontakta oss för närmare diskussion.