Jeeves kopplingen nu på plats

Nu kan vi erbjuda alla företag med Jeeves som affärssystem kopplingar till MobiU för att medarbetarna på fältet ska få tillgång till relevant information direkt i mobilen. Säljkårer samt service- och inspektionskårer är dom självklara branscherna att applicera mobilitet på då dessa normalt gör stora vinster med införandet. Insparad tid, ökad omsättning och nöjdare kunder pga av bättre servicenivå är några av vinsterna våra kunder brukar uppleva.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur ert företag kan dra nytta av Jeeves på fältet med MobiU.