Här kan ni jämföra våra olika tjänster och deras respektive innehåll funktionsmässigt.

 • uField
 • Funktioner
 • Kundregister
 • Produktregister
 • Arbetsorderhantering
 • Checklistor
 • Egenkontroll
 • Tidrapportering
 • Dagbok med tidrapport
 • Dokumenthantering
 • Ordertagning
 • Lagerhantering / realtidssaldo
 • Utleveranser med följesedel
 • Saldo påfyllnadsvarning
 • Inventering
 • Lagervärde
 • Tidrapportering med utlägg
 • Bilmil
 • Reseräkning med bild
 • Offert till kund – PDF – email
 • Orderbekräftelse – PDF – email
 • Fakturering – PDF – email
 • Bildtagning
 • uField
 • Funktioner
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • Tillägg
 • Tillägg
 • V
 • V
 • uSales
 • Funktioner
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • V
 • Tillägg
 • V
 • V