Fakturera era kunder i MobiU

Tillsammans med våra kunder har vi nu tagit fram lösningar för att ännu enklare och snabbare hantera företags fakturering direkt från MobiU.

Många av våra kunder upplever att dagens hanteringen kring fakturering är omfattande och ligger därför emellanåt efter med densamma. Gemensamt med dessa kunder har vi nu tagit fram en lösning där fakturan går direkt till kund när ett serviceärende, ett projekt eller leveransen av en order är utförd och godkänd. Detta görs antingen via koppling till ett affärssystem eller genom att MobiU skickar en PDF-faktura via email till kunden samt bokföringsbyrån (som följer upp betalning etc).

På detta sätt ökas likviditeten i företagen avsevärt då faktureringen sker kontinuerligt.