Vivona – ny intressant kund

skarmavbild-2016-09-12-kl-07-17-10

 

 

 

Vi är mycket glada över att Vivona från Göteborg som importerar, distribuerar och marknadsför alkoholhaltiga drycker på stora delar av den nordiska marknaden valt MobiU som leverantör av sitt mobila säljstödssystem.

Med ett stort geografiskt område att täcka försäljningsmässigt samt fyra lager runt om i norden från vilka leveranserna skall koordineras för snabba lokala leveranser är MobiUs anpassningsbarhet optimalt för Vivonas verksamhet.

Läs mer om Vivona och hur dom använder MobiU här – www.mobiu.se/kunder/vivona.

Blogg – Vikten av anpassade lösningar

Varje vecka möter vi företag som har befintliga mobilitetslösningar för att effektivisera verksamheten men resultatet av investeringen är ofta nedslående. Företaget behöver anpassa sin verksamhet till mobilitetslösningen och inte tvärtom. Företaget har över lång tid arbetat fram optimala processer för just sin verksamhet och helt plötsligt måste företaget jobba utifrån andra förutsättningar.

Tex en så enkel sak som arbetsorder kan tyckas vara väldigt generell men hittills har vi anpassat MobiU till varje kunds unika processer. Dom minsta anpassningarna kan betyda dom största effektiviseringarna och det är detta som är så fascinerande med mobilitetslösningar, att ständig utveckla och anpassa utifrån företagens ständigt föränderliga behov och på så sätt optimera affärsnyttan med investeringen.

Med en till varje företag anpassad mobilitetslösning erhålls den effektiviserande hävstång som mobilitet innebär när medarbetare och kunder får rätt information på rätt plats i rätt tid.

Blogg – Mobilen är det ISO-certifierade bolagets bästa vän

För att kunna konkurrera på bästa sätt blir allt fler företag ISO-certifierade med allt vad det innebär av extra administration och uppföljning. Med ett mobilt arbetsordersystem där arbetsordrar med allt som sker runt om kring dessa samlas, sparas samt kan följas upp underlättas ISO-arbetet avsevärt.

Allt som sker kring en order antecknas på ett snabbt, enkelt och säkert sätt direkt i medarbetarnas mobila enheter vilket gör att flödet kring en order kan följas utifrån vem, vad och när på ett för ISO-certifieringen optimalt sätt. Allt sparas centralt och kan följas upp när som helst, var som helst av från företaget godkända personer. Alla användare har sina roller och befogenheter vilket garanterar integriteten i datan vilket är oerhört viktigt ur flera synvinklar innefattande även ISO.

Sedan erhålls också massor av andra fördelar för verksamheten med ett mobilt arbetsordersystem:

  1. Frigör tid till att hinna med fler ordar – frigör ofta min 10 timmar i månaden.
  2. Allt faktureras – inga mer skrivna lappar och missade ordrar/artiklar.
  3. Ökad omsättning – fler ordrar och att allt registreras innebär oftast minst 10% ökad omsättning.

Är ni ISO-certifierade redan eller går i tankar på att bli det, fundera på ett mobilt arbetsordersystem för att optimera er verksamhet.

Dialect Stockholm erbjuder sina kunder mobil affärsnytta

Dialect Stockholm erbjuder nu sina kunder att effektivisera och underlätta verksamheterna med MobiUs mobila tjänster.

Dialect Stockholm är den ledande leverantören av telekommunikationslösningar för små och medelstora företag i Stockholms området och kan nu med MobiU i produktportföljen erbjuda främst hantverkare och servicebolag enklare och effektivare styrning av sina verksamheter.

– Vi har under en längre tid fått förfrågningar från våra kunder kring appar och det känns mycket bra att nu kunna möta upp mot de behov som finns tack vare samarbetet med MobiU, säger Michael Amrén VD på Dialect Stockholm.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Dialect Stockholm då vi kompletterar varandra mycket väl där MobiUs fokus är att till varje kunds verksamhet leverera anpassade mobila lösningarna och Dialect Stockholms är att sätta ihop optimala totallösningar inom it och telekommunikation för sina kunder, säger David Broberg VD på MobiU.

Kontakt
MobiU AB
David Broberg, VD
Tel: 073-416 52 66
E: david@mobiu.se
www.mobiu.se

Dialect Stockholm AB
Michael Amrén, VD
Tel: 010-6019046
E: michael.amren@dialect.se
www.dialect.se/kundcenter/dialect-taby

Om MobiU – Mobil affärsnytta
Snabbare informationsflöden, minimerad administration och frigjord tid – detta är vad vi kallar affärsnytta och vad vi erbjuder våra kunder.
MobiU förlänger era affärssystem ut till era medarbetares mobiler oavsett ert bakomliggande system.

MobiU och Prime One ingår fördjupat samarbete

MobiU och Prime One har under en längre tid samarbetat kring kunder och utveckling. Nu tar vi detta vidare med ett fördjupat avtal där Prime One kommer erbjuda marknaden tjänsten MobiU samt att MobiUs utvecklings- och supportsida förstärks med resurser från Prime One.

– Det känns mycket bra att vi nu tar steget fullt ut och realiserar dom synergier i form av marknadskrafter samt utvecklings- och supportresurser som finns bolagen emellan, säger David Broberg, VD på MobiU. MobiU kommer nu kunna hjälpa än fler företag och partners med att optimera sina verksamheter och skapa mobil affärsnytta med MobiUs mobila tjänster.

– Vi ser en mycket stor potential hos företag att effektivisera sina verksamheter med mobila systemlösningar varför vi är mycket glada att nu, i och med det fördjupade samarbetet med MobiU, kunna erbjuda en av marknadens mest flexibla mobilitets tjänster, säger Nils Degerholm, affärsområdeschef på Prime One.

Kontakt
MobiU AB
David Broberg, VD
Tel: 073-416 52 66
E: david@mobiu.se
www.mobiu.se

Prime One AB
Nils Degerholm, Affärsområdeschef
Tel: 073-396 43 33
E: nils@primeone.se
www.primeone.se

Om MobiU – Mobil affärsnytta
Snabbare informationsflöden, minimerad administration och frigjord tid – detta är vad vi kallar affärsnytta och vad vi erbjuder våra kunder.
MobiU förlänger era affärssystem ut till era medarbetares mobiler oavsett ert bakomliggande system.