Beställning av MobiU

Uppstartsstjänster

Ovanstående priser är i Svenska kronor exklusive moms. Fakturering av månadspriset sker kvartalsvis i förskott. Eventuella reseomkostnader tillkommer. Drift, hosting, support (telefon och email vardagar kl.8:15-17.00) och kvartalsvisa vidareutvecklingsmöten ingår.