Inlägg av Admin

Blogg – Vikten av anpassade lösningar

Varje vecka möter vi företag som har befintliga mobilitetslösningar för att effektivisera verksamheten men resultatet av investeringen är ofta nedslående. Företaget behöver anpassa sin verksamhet till mobilitetslösningen och inte tvärtom. Företaget har över lång tid arbetat fram optimala processer för just sin verksamhet och helt plötsligt måste företaget jobba utifrån andra förutsättningar. Tex en så […]

Dialect Stockholm erbjuder sina kunder mobil affärsnytta

Dialect Stockholm erbjuder nu sina kunder att effektivisera och underlätta verksamheterna med MobiUs mobila tjänster. Dialect Stockholm är den ledande leverantören av telekommunikationslösningar för små och medelstora företag i Stockholms området och kan nu med MobiU i produktportföljen erbjuda främst hantverkare och servicebolag enklare och effektivare styrning av sina verksamheter. – Vi har under en […]

MobiU och Prime One ingår fördjupat samarbete

MobiU och Prime One har under en längre tid samarbetat kring kunder och utveckling. Nu tar vi detta vidare med ett fördjupat avtal där Prime One kommer erbjuda marknaden tjänsten MobiU samt att MobiUs utvecklings- och supportsida förstärks med resurser från Prime One. – Det känns mycket bra att vi nu tar steget fullt ut […]

Allt viktigare med mobilanpassad hemsida – MobiU uWeb

Det blir allt viktigare att mobilanpassa företagets hemsida i och med den allt större mobila surfningen vilket beskrivs i denna artikel i Svenska Dagbladet.Med MobiU uWeb löser ni snabbt och enkelt detta. Utdrag ur artikeln – “Användandet av mobila enheter, som smarta telefoner och surfplattor, ökar i stadig takt. Samtidigt halkar butikskedjorna efter när det […]

Frijo väljer MobiU uField

Frijo är ett av de större anläggningsföretagen i landet och åtar sig allt ifrån komplicerade totalentreprenader med betongarbeten, grundläggning, bergsprängning, schaktarbeten, spårarbeten och tunnelarbeten till kabelarbeten, markplanering, byggnadsarbeten och gatu- och trädgårdsunderhåll. Frijo arbetar till största del med egen personal och har över 150 anställda, varav drygt 20 platschefer uppdelade på enheterna Frijo Entreprenad, Frijo […]