5 saker att tänka på vid införande av mobila lösningar – digitalisering

1

Tekniken är den enkla delen, det är på införandet och på organisationen som fokus ska läggas

Idag finns dom tekniska fundamenten på plats såsom utbredd 4G-täckning, färdiga API:er för kommunikation mellan datasystem, kraftfulla mobiler/plattor och inte minst en teknisk mognad hos företag och användare. Visst behöver man ha koll på hur företagets processer fungerar men det är på hur själva införandet skall göras och hur digitaliseringen kommer påverka organisationen som fokus skall läggas.

Ska en successiv eller big bang modell användas för införandet? Hur utbildar vi medarbetarna? Vilka ska vara med i projektgenomförandet? Behöver tredje part vara involverad i projektet? Hur jobbar vi med vidareutvecklingen efter lanseringen? Hur säkerställer vi driften?

Frågeställningarna är många, se därför till att jobba med en partner som ni känner förtroende för gällande tekniken och framför allt att partnern förstår hur ert digitaliseringsprojekt införs på bästa sätt, det är inte rocket science men görs det rätt blir utfallet av investeringen så mycket större och bättre.

Sätt upp mätbara mål

Det är viktigt att sätta upp mätbara mål att stämma av mot för att utvärdera att projektet leder till önskade resultat. Gör kontinuerliga mätningar mot era mål och och inte minst när projektet är i drift. Mätvariablerna/målen kan över tid justeras för att skapa ytterligare värden av investeringen.

Dom mätbara målen bör vara mjuka såväl som hårda. Exempelvis ökad kundnöjdhet i procent, minskat antal timmar i administration per medarbetare, minskning av samtal kring faktureringen, procent ökad likviditet etc.

2
3

Se till att få med hela organisationen innan projektet dras igång

Gå igenom visionen och målen med hela organisationen redan innan projektet dras igång då ni dels får med er alla på tåget direkt samt troligen får en mängd positiv input på saker som adderar värde i projektet.

Förstår hela organisationen att arbetsuppgifterna kommer underlättas samtidigt som kundnöjdheten och ofta intäkterna ökar underlättas införandet avsevärt. Att under ett projekts genomförande behöva förklara varför projektet kommit till kan vara en källa till oro och missförstånd. Se därför till att alla är med på tåget redan innan projektet dras igång.

Få med representanter från varje relevant avdelning i projektet

Genom att ha med representanter för varje berörd avdelning inklusive ledningen i projektet garanteras att alla relevanta synpunkter och variabler blir tillgodosedda samt att hela företaget kontinuerligt uppdateras på projektet.

Att få med sig hela organisationen samt att alla är uppdaterade kring vad som händer är A och O för ett lyckat införande.

4
5

Fundera igenom övriga aspekter som digitaliseringen medför för er som företag

Ofta frigör digitalisering många timmar per månad för medarbetarna och kan den tiden kanske användas till att öka kundnöjdheten på något sätt eller skapas möjligheter till nya tjänster?

Med snabbare och mer korrekt informationsflöde i företaget ökar möjligheterna till att kunna fakturera både snabbare och mer korrekt vilket i sin tur ökar likviditeten vilket kan ge plats för ytterligare medarbetare. Vad innebär ytterligare medarbetare för er som företag och vilka roller är ni mest i behov av?

Vilka övriga aspekter kan ett införande innebära för er?

Hoppas du fann ovanstående värdefullt och vill du diskutera era behov mer i detalj maila oss via denna knapp.