Blogg – Mobilen är det ISO-certifierade bolagets bästa vän

För att kunna konkurrera på bästa sätt blir allt fler företag ISO-certifierade med allt vad det innebär av extra administration och uppföljning. Med ett mobilt arbetsordersystem där arbetsordrar med allt som sker runt om kring dessa samlas, sparas samt kan följas upp underlättas ISO-arbetet avsevärt.

Allt som sker kring en order antecknas på ett snabbt, enkelt och säkert sätt direkt i medarbetarnas mobila enheter vilket gör att flödet kring en order kan följas utifrån vem, vad och när på ett för ISO-certifieringen optimalt sätt. Allt sparas centralt och kan följas upp när som helst, var som helst av från företaget godkända personer. Alla användare har sina roller och befogenheter vilket garanterar integriteten i datan vilket är oerhört viktigt ur flera synvinklar innefattande även ISO.

Sedan erhålls också massor av andra fördelar för verksamheten med ett mobilt arbetsordersystem:

  1. Frigör tid till att hinna med fler ordar – frigör ofta min 10 timmar i månaden.
  2. Allt faktureras – inga mer skrivna lappar och missade ordrar/artiklar.
  3. Ökad omsättning – fler ordrar och att allt registreras innebär oftast minst 10% ökad omsättning.

Är ni ISO-certifierade redan eller går i tankar på att bli det, fundera på ett mobilt arbetsordersystem för att optimera er verksamhet.