Dialect Stockholm erbjuder sina kunder mobil affärsnytta

Dialect Stockholm erbjuder nu sina kunder att effektivisera och underlätta verksamheterna med MobiUs mobila tjänster.

Dialect Stockholm är den ledande leverantören av telekommunikationslösningar för små och medelstora företag i Stockholms området och kan nu med MobiU i produktportföljen erbjuda främst hantverkare och servicebolag enklare och effektivare styrning av sina verksamheter.

– Vi har under en längre tid fått förfrågningar från våra kunder kring appar och det känns mycket bra att nu kunna möta upp mot de behov som finns tack vare samarbetet med MobiU, säger Michael Amrén VD på Dialect Stockholm.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Dialect Stockholm då vi kompletterar varandra mycket väl där MobiUs fokus är att till varje kunds verksamhet leverera anpassade mobila lösningarna och Dialect Stockholms är att sätta ihop optimala totallösningar inom it och telekommunikation för sina kunder, säger David Broberg VD på MobiU.

Kontakt
MobiU AB
David Broberg, VD
Tel: 073-416 52 66
E: david@mobiu.se
www.mobiu.se

Dialect Stockholm AB
Michael Amrén, VD
Tel: 010-6019046
E: michael.amren@dialect.se
www.dialect.se/kundcenter/dialect-taby

Om MobiU – Mobil affärsnytta
Snabbare informationsflöden, minimerad administration och frigjord tid – detta är vad vi kallar affärsnytta och vad vi erbjuder våra kunder.
MobiU förlänger era affärssystem ut till era medarbetares mobiler oavsett ert bakomliggande system.