Allt viktigare med mobilanpassad hemsida – MobiU uWeb

Det blir allt viktigare att mobilanpassa företagets hemsida i och med den allt större mobila surfningen vilket beskrivs i denna artikel i Svenska Dagbladet.Med MobiU uWeb löser ni snabbt och enkelt detta.

Utdrag ur artikeln – “Användandet av mobila enheter, som smarta telefoner och surfplattor, ökar i stadig takt. Samtidigt halkar butikskedjorna efter när det gäller att ha en mobil sajt. Det visar en undersökning som kommunikationsföretaget Adprofit gjort.
– Det är ett stort problem för företagen, eftersom kunderna drar sig bort från sidorna som inte är mobilanpassade – och de riskerar att aldrig komma tillbaka, säger Louise Eriksson, vd för Adprofit.”

Läs mer om hur MobiU uWeb snabbt och enkelt kan mobilanpassa er hemsida här.

Frijo väljer MobiU uField

Frijo är ett av de större anläggningsföretagen i landet och åtar sig allt ifrån komplicerade totalentreprenader med betongarbeten, grundläggning, bergsprängning, schaktarbeten, spårarbeten och tunnelarbeten till kabelarbeten, markplanering, byggnadsarbeten och gatu- och trädgårdsunderhåll. Frijo arbetar till största del med egen personal och har över 150 anställda, varav drygt 20 platschefer uppdelade på enheterna Frijo Entreprenad, Frijo Nord och Frijo Syd.

MobiU uField
Frijo genomför ett större markarbetesprojekt för en kunds räkning och behöver ett system för effektiv hanteringen samt återrapportering av alla arbetsordrar. Varje markarbete skall tex återrapporteras med bl.a. bilder vilket gjorde att valet föll på MobiU uField.

Med MobiU uField kommer projektledare på Frijo lägga in nya arbetsordrar via PC eller en Tablet varefter ordern deligeras ut till rätt utförare på fältet. Utföraren på fältet ser då i sin smartphone vad som skall göras och kan återrapportera efterfrågad information ink. bilder samt klarrapportera ordern. Projektledaren kan när som helst gå in och se hur samtliga ordrar på samtliga områden ligger till för att skapa sig en uppfattning om något behöver omprioriteras etc.

För att ytterligare effektivisera hela administrationen kommer slutkunden få inloggning till MobiU uField och kommer direkt i uField kunna slutgodkänna varje arbetsorder. På så sätt får även slutkunden enkelt och effektivt koll på hela projektet.

Effektivare, enklare och säkrare intern samt extern kommunikation är några av fördelarna Frijo ser med MobiU uField.